Væddeløbet

Semidigitalt prioriteringsspil til involverende strategiudvikling, udviklet i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling Vellykket involvering fordrer reel medindflydelse Fordelene ved involverende processer er både mere kvalificerede beslutninger, det man kalder “the wisdom of crowds”, samt større ejerskab til beslutningerne blandt dem, som berøres af dem. Processer for mange men- nesker er imidlertid svære at tilrettelægge. […]

Hør mere

Semidigitalt prioriteringsspil til involverende strategiudvikling, udviklet i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Vellykket involvering fordrer reel medindflydelse
Fordelene ved involverende processer er både mere kvalificerede beslutninger, det man kalder “the wisdom of crowds”, samt større ejerskab til beslutningerne blandt dem, som berøres af dem. Processer for mange men- nesker er imidlertid svære at tilrettelægge. Ofte ender man med overfladiske løsninger, der ikke reelt inddrager alle, eller man venter indtil så sent i processen, at indflydelsen ikke er reel, men blot en diskussion af beslutninger, der allerede er truffet. Begge dele kan skabe modstand. Læringsspil er en alternativ måde at organisere processer på. De er engagerende, sætter alle i sving og hjælper med at skabe overblik over sammenhænge, der ellers kan være svære at få øje på.

Et værktøj til interessentinddragelse

VÆDDELØBET er udviklet i samarbejde med COK til Folkemødet i 2015. Det er et semidigitalt spilbaseret procesværktøj til interessent-, bruger- og borgerinddragelse i forbindelse med strategi- og politikudviklingsprocesser.

Spillet kan både bruges i mindre fora med in- teressenter, der har meget på spil, og til at skabe meningsfuld involvering af rigtig mange mennesker på samme tid, fx til borgermøder, udviklingsseminarer og kongresser – kort sagt: i sammenhænge, hvor der er mennesker, som forventer at blive hørt og gerne vil gøre deres indflydelse gældende.

Politiske diskussioner som et cooperativt spil

VÆDDELØBET leder deltagerne igennem en proces, der både er meningsfuld, effektiv og engagerende, hvor man i fællesskab skal pri- oritere potentielle udviklingsinitiativer eller politiske kæpheste i forhold til en række forskellige kriterier. Det opleves som et spil, men er samtidig yderst fagligt og ret sjovt. Undervejs videreudvikles initiativerne, samti- dig med at deltagernes input opsamles digitalt. Arrangørerne kan dermed i umiddelbar for- længelse af processen konkludere på delta- gernes input og bruge det som afsæt for det videre forløb.

Hør mere på +45 3698 7338
eller info@cphgamelab.dk

- eller bestil et uforpligtende opkald fra os: