Udfordringen

Gladsaxe Kommune havde brug for et værktøj til at skabe faglige dialoger blandt personale, forældre og ledere – men også på tværs af de tre grupper. Dialogerne skulle lægge grobund for at de enkelte børnehuse kunne både evaluere og justere deres læreplaner. I Gladsaxe Kommunes børnehuse arbejder man med fire hjørnesten; den børnepædagogiske, den voksenpædagogiske, forældresamarbejde, samt ledelse og organisering. Disse hjørnesten skulle have en central rolle i den faglige dialog.

Løsningen

Vi udviklede Børneliv, som er et brætspil med et minimalt regelsæt. Dette gør at man hurtigt kommer i gang med at tale om det, der er vigtigt. Helt konkret møder man opgaver, der er inddelt i typer, således at man nemt kan udvælge opgaverne alt efter hvilken gruppe, der spiller spillet; personale, forældre eller ledere.

Det er Gladsaxe Kommunes fageksperter, der har forfattet opgaver og spørgsmål, så spillet er utrolig praksisnært i kommunen.

Resultatet

Gladsaxe Kommune har fået trykt et stort oplag af Børneliv, som de har omdelt til samtlige børnehuse i kommunen. Den faglige dialog er blevet rammesat i de enkelte børnehuse, hvilket gør det mindre tidskrævende at skulle evaluere og justere læreplanerne.

Spillet er efterfølgende blevet justeret og solgt til en anden kommune, som også så potentialet i det.

Kontakt os

"Vi er altid klar til at tale spil, adfærdsændring og læring"

Kontakt os

Du skal blot udfylde formularen herunder.

Så kontakter vi dig - helt uforpligtende.

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os.

flying-letter