Udfordringen

Anvendelse af tvang er et område, der påvirker både patienter og ansatte i psykiatrien negativt. Men selvom det fra politisk side er blevet besluttet at nedbringe tvang, er det lettere sagt end gjort. Hidtil har man bl.a. hyret skuespillere til at spille patienter, så de ansatte har kunnet øve konflikthåndtering. Men selvsagt er dette en både dyr og tidskrævende tilgang. Region Syd efterspurgte derfor en løsning, hvor deltagerne blev undervist i forebyggelse og deeskalering, men som også fungerede som et socialt samlingspunkt.

Løsningen

For at imødekomme Region Syds behov, udviklede vi Flashpoint, som er et casebaseret brætspil. Deltagerne spiller behandlere på en fiktiv psykiatrisk afdeling, og skal behandle forskellige typer patienter. Samtidig med at de står for patientbehandling, antager de også et ledelsesperspektiv, hvor deres opgave er at fordele begrænsede ressourcer og reagere hurtigt på uforudsete situationer.

Resultatet

Med et jordnært udgangspunkt i konkrete konflikter, giver spillet plads til at deltagerne kan dele deres faglighed og udveksle erfaringer. Da spillet sidenhen er blevet brugt i andre regioner, har det været nødvendigt at firedoble det oprindelige oplag. Samtidig har Flashpoint fået ros for sin innovative tilgang til et ellers svært emne, og har blandt andet vundet en pris ved en større international kongres for psykiatri.

Kontakt os

"Vi er altid klar til at tale spil, adfærdsændring og læring"

Kontakt os

Du skal blot udfylde formularen herunder.

Så kontakter vi dig - helt uforpligtende.

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os.

flying-letter