Udfordringen

I 2014 skulle jobcentre i 98 kommuner implementere en ny beskæftigelsesreform. I den forbindelse afholdt KL og COK “job camps” for alle jobcentrenes lederteams, men de manglede et værktøj, der effektivt kunne formidle ændringerne.

Et af kravene var, at lederne efterfølgende skulle kunne fungere som ambassadører i de enkelte kommuner. De skulle derfor desuden introduceres for forandringsledelse, motivationsværktøjer og strategiimplementering.

Løsningen

Vi udviklede simulationsbrætspillet jobSPILLET, hvor man bliver sat til at implementere beskæftigelsesreformen i en fiktiv kommune. Lederne spillede sammen i deres teams. På den måde fik de mulighed for at gøre sig erfaringer, og for at se de direkte konsekvenser af de valg de traf.

Spillet var selvinstruerende, og fungerede på den måde som alternativ til en almindelig konsulent.

Resultatet

JobSPILLET betød at implementeringen af beskæftigelsesreformen gled lettere. Efter afviklingen fik hver jobcenters lederteam et eksemplar af spillet med hjem til deres lokale afdelinger, så de kunne spille med deres ansatte. Spillet var en let og interessant måde at introducere medarbejderne for reformen, og effekten bredte sig da også som ringe i vandet. JobSPILLET var så velfungerende, at det i nogle kommuner efterfølgende er blevet spillet af politikerne i beskæftigelsesudvalgene.

Kontakt os

"Vi er altid klar til at tale spil, adfærdsændring og læring"

Kontakt os

Du skal blot udfylde formularen herunder.

Så kontakter vi dig - helt uforpligtende.

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os.

flying-letter