Udfordringen

COK manglede et værktøj til bedre borgerinddragelse, der kunne hjælpe med at overskueliggøre sammenhænge og bedømmelseskriterier.

I forlængelse med f.eks. byplanlægning er der præcedens for borgerinddragelse, hvor de berørte har mulighed for at komme med holdninger og foreslag. Teoretisk set skaber større inddragelse i stormøder værdi, men personlige kæpheste og mærkesager kan hurtigt forplumre input. Det er besværligt at tilrettelægge involveringsprocesser for mange mennesker, og ofte ender det med overfladisk involvering eller involvering så sent i processen, at beslutningerne reelt er truffet.

Løsningen

For at styrke grundlaget for meningsfuld involvering, udviklede vi det semidigitale spil “Væddeløbet”. Spillet tager deltagerne igennem en engagerende og effektiv proces, hvor de ud fra forskellige kriterier skal prioritere udviklingsinitiativer og politiske kæpheste. Spillernes valg registreres digitalt, og det er derfor let for afviklerne at holde styr på deltagernes bidrag.

Væddeløbet er et seriøst værktøj, der, uden at tage sig selv for højtideligt, hjælper med at organisere involveringsprocesser og inddrage interessenter.

Resultatet

COK har haft stor succes med at bruge Væddeløbet i mange forskellige borgerinddragelsessammenhænge. Vi distribuerer også selv spillet, og har det ofte med os ude i forbindelse med events inden for strategiudvikling. Det er et alsidigt spil, der kan bruges i mange situationer, hvor der er folk, der ønsker at blive hørt og have indflydelse på de valg, der skal træffes

Kontakt os

"Vi er altid klar til at tale spil, adfærdsændring og læring"

Kontakt os

Du skal blot udfylde formularen herunder.

Så kontakter vi dig - helt uforpligtende.

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os.

flying-letter