Forandringskommunikation

Vi lever i en verden, hvor forandring er uomtvistelig.  Begreber som “agil” og “omstillingsparat” har bevæget sig ind i daglig tale, særligt i forbindelse med job og arbejdspladser.  Men én ting er forandring, en anden ting er, at forandringen kommunikeres korrekt, klart og præcist, så man undgår forvirring og utilfredshed blandt medarbejderne. Derfor er forandringskommunikation en kunst!

Daglige rutiner ændres – og det kan være sværere for nogle end andre. For mange mennesker er forandring uhyggeligt, så det er meget vigtigt, at man i ens forandringsledelse møder medarbejderne i den uvished og usikkerhed, de måtte føle. Her kan det være en god idé at introducere nye måder at se på forandringen på, eksempelvis ved at tage nogle kreative metoder i brug, såsom spil.

God forandringskommunikation: tænk ud over de gængse kommunikationskanaler

Der er mange måder, hvorpå virksomhedens forandringer kan introduceres. Artikler, nyhedsbreve, interne kampagner og e-mails er blot et lille udsnit af mulighederne. Dog bærer de alle sammen præg af massekommunikation, som afskriver modtagernes mulighed for at stille spørgsmål. God forandringskommunikation afhænger af, at der bliver tænkt udover de gængse kommunikationskanaler.

En af de mere utraditionelle men gode måder at introducere forandringer på er gennem spil og forretningssimulationer. Spil har nemlig nogle helt særlige egenskaber, som er næsten umulige at opnå gennem de mere traditionelle kommunikationsformer, fordi måden, vi tilgår spil på, er fundamentalt anderledes end massekommunikationen. Blandt andet på grund af at det for mange er uventet at bruge spil i faglige sammenhænge.

Ved spil er man som regel mere villig til at sænke paraderne, fordi spillets legende natur føles mindre truende for vores omgivelser. Det mindset gør, at vi i sidste ende er mere villige til at lære og være imødekommende overfor de kommende forandringer.

Læringsspil som værktøj i succesfuld forandringskommunikation

Et af de rigtig svære aspekter ved forandringskommunikation er at få medarbejdergruppen til at kende til og agere på virksomhedens forandringer fra start af. Typisk medfører implementeringen af forandringer en stressende overgangsperiode, hvor hverdagen er et mix af den gamle og nye hverdag.

Man kan selvfølgelig ikke undgå en overgangsperiode helt, men man kan sikre, at de nye arbejdsgange, -metoder og -rutiner er veletablerede for medarbejdergruppen allerede inden forandringsprocesserne reelt træder i kraft. Her kan spil være et ideelt værktøj at hive op af værktøjskassen.

At bruge spil til at implementere forandringer giver medarbejderne mulighed for at prøve kræfterne af i en form for træningsbane. Spil kan nemlig skræddersys til at omhandle de konkrete forandringer, som virksomheden står overfor, så problematikkerne, medarbejderne står overfor i spillet, er virkelighedsnære og forretningsrelevante. Medarbejderne får dermed trænet, hvordan de vil agere, når de står overfor forandringerne.

Et risikofrit miljø I kan besøge igen og igen

Et andet aspekt af forandringskommunikationen, som er særligt svær at navigere i, er medarbejdernes tilbageholdenhed for at afprøve nye metoder. Deres frygt for at lave fejl, som får drastiske konsekvenser for virksomheden, hindrer i nogle tilfælde medarbejderne i at adoptere forandringsprojektet.

Her kan spil også være et godt værktøj at tage i brug, fordi det netop er en risikofri træningsbane. Medarbejderne tør vove mere drastiske tiltag end de ville i den virkelige verden. For bliver der foretaget nogle mindre optimale handlinger, så lærer de konsekvenserne af dem uden, at det faktisk påvirker virksomheden.

Derudover kan medarbejderne også træne forandringerne lige så ofte, de har lyst i et spil. Især hvis der er aspekter, de har brug for at gentage for at føle sig klædt godt på til at varetage de kommende forandringer.

Showcases: Skræddersyede læringsspil til implementering af ny forretningsstrategi

Hos Copenhagen Game Lab udvikler og skræddersyer vi spil, som tager udgangspunkt i en problematik eller udfordring – såsom forandring og implementering og kommunikation af forandring. Spillet bliver altså et konkret løsningsforslag, som gør abstrakte begreber og processer meget mere konkrete og håndgribelige. Vi har samlet nogle showcases nedenunder, som giver et godt indblik i, hvad skræddersyede læringsspil kan, når det kommer til forandringskommunikation. Blandt andet når der skal implementeres en ny forretningsstrategi. De kan alle tilpasses jeres læringsmål.

Unit Cost Game blev oprindeligt udviklet til Novo Nordisk. Spillets formål var at medarbejderne skulle trænes til at forstå et vigtigt og meget kompleks kernebegreb, nemlig: Unit cost.

Et spil som Unit Cost Game kan skræddersys din forretning og tage udgangspunkt i et andet kernebegreb, som er vigtigt for netop dine medarbejdere, at forstå helt fuldt ud – og forstå de konsekvenser, små handlinger eller justeringer har for det større billede og driften af virksomheden.

Vi udviklede det skræddersyede spil 5 Big Bets i samarbejde med forsikringsselskabet Topdanmark. Spillets formål er at formidle en ny forretningsstrategi og fordelene ved den på en håndgribelig måde. Her var det helt ideelt at skabe et strategispil, hvor medarbejderne skulle forsøge at holde på kunder, men også få nye til. Undervejs i spillet blev medarbejderne introduceret for initiativer, som kunne optimere driften – her var en af strategierne netop den Topdanmark havde valgt at fokusere på. På den måde blev hele beslutningsprocessen gjort tydelig og forståelig for medarbejderne.

Ved læringsspillet VIA – der oprindeligt blev udviklet til Revisionshuset BDO – sættes der fokus på begrebet “vinderkultur”. Her kan medarbejderne diskutere og reflektere over vinderkulturen – og samtidigt få præciseret hvad ledelsen egentlig forventer af forandringer.

Med læringsspil som disse giver det mulighed for at møde medarbejderne face-to-face i et forum, der åbner for en dialog, hvor forandringsbudskaberne oversættes.

Hvorfor er forandringsledelse og forandringskommunikation vigtig?

God kommunikation er et af de vigtigste grundelementer i alt, hvad vi foretager os. Hvis man som virksomhed går gennem forandring, skal kommunikationen være i orden, hvis organisationsændringen skal introduceres og implementeres på den mest effektive måde. Det vigtigste er, at man har kommunikationsplanen klar fra start, når der skal ske omstruktureringer på arbejdspladsen.

Det er også vigtigt at forretningskommunikationen giver motivation – og så er det vigtigt at medarbejderne let kan føle og mærke visionen og altså får et mere følelsesmæssigt engagement – det vil i sidste ende øge indlæringen og dermed implementeringen. Forandringskommunikation handler altså om at formidle en forandringstankegang – og i modsætning til anden intern kommunikation, så handler det om i forandringskommunikationen at tale til medarbejdernes følelser.

Tilmeld nyhedsbrev

Vores nyhedsbrev udkommer ca. 8 gange årligt og er din måde at blive inviteret ind i vores læringsspilsverden

Når du tilmelder dig, giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbrev. Se privatlivspolitik.