Forhandlingsspil

Formål

I forhandlingsspil gælder det om at sætte sig ind i forskellige interessenters holdninger og behov, så man sammen kan skabe den bedst mulige løsning. På tværs af mindre grupper skal deltagerne fx finde ud af hvordan de bedst kan udvikle et naturområde. Grupperne har forskellige interesser at varetage og selvom forhandlingerne tit er hektiske, er der altid en klar gensidig forståelse for andre interessenters perspektiver.

Natursyn
Natursyn

Eksempel

Naturssynsspillet er et forhandlingsspil udviklet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Spillernes opgave er at beslutte ændringer i et landskab, og de skal fx vælge om åen skal genslynges, om der skal udsættes vildsvin og meget andet. Hver gruppe er en interesseorganisation eller sammenslutning som har forskellige ønsker for naturen. Nogle lægger mest vægt på biodiversitet, mens andre går mere op i at der er fri adgang til naturen. Gennem forhandlinger og ved at se ændringerne visuelt på skærmen, bliver spillerne bevidste om forskellige natursyn og hvordan de kan imødekommes.