Klasserumsspil

Formål

Klasserumsspil er et semi-digitale, spilbaserede undervisningsforløb, der er skræddersyet til brug i undervisningslokalet. Spillene kombinerer historiefortælling, klasserumsøvelser, lærerfeedback og digitale minispil, og retter sig mod specifikke fag eller fagkombinationer – typisk i folkeskolen. Designfilosofien er at spillet aldrig skal stå alene, men altid skal facilitere samspillet mellm elever og lærer i klasserummet.

Monster Island
Klasserumsspil.dk

Eksempel

Vi har lavet klasserumsspil til engelsk, dansk, historie og flere andre fag, og de handler om så forskellige ting som rap, De Dansk-vestindiske øer, gødningsfremstilling og klimaforandringer, Sherlock Holmes og FNs Verdensmål. En række af disse spil er tilgængelige på den separate side klasserumsspil.dk.