Den Sidste Tid

Tidligere
Næste

Om spillet

Den Sidste Tid er et brætspil, der fokuserer på de svære dilemmaer, som sundhedspersonalet står i, når borgere overgår til palliative forløb. Et godt forløb forudsætter et godt samarbejde mellem forskellige fagpersoner, den syge borger og de pårørende. I løbet af spillet skal deltagerne samarbejde om at give borgeren den bedst mulige afsked med livet. Spillet engagerer deltagerne i fagrelevante diskussioner, når de sammen skal tage stilling til typiske dilemmaer i pleje og behandling af døende. Dilemmaerne bevæger sig i krydsfeltet mellem kliniske og etiske spørgsmål, hvilket giver anledning til refleksion til egen praksik. Disse refleksioner giver anledning til at aftale praksisser fremadrettet, for at lette en ellers kompleks og svært faglig udfordring.

Fagligt fundament

Den Sidste Tid er udviklet i forbindelse med et hjemmedødsprojekt i Roskilde Kommune og er kommet til verden i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Sjællands Universitetshospital og Almen Praksis i Roskilde. Spillet er skabt ud fra et behov for at skabe et fælles fundament på tværs af fagligheder, når det kommer til palliative forløb.

Video

Det praktiske

Hvis I blot skal bruge Den Sidste Tid en enkelt gang, fx til en temadag eller et seminar, kommer en af vores konsulenter ud og faciliterer spillet for jer. Læs mere her.

Vejledende priser:

  • 15 deltagere med facilitator: 10.000 DKK
  • 30 deltagere med facilitator: 15.000 DKK
  • Større events efter aftale

 

Priser ved køb af Den Sidste Tid som værktøj, I selv kan bruge ubegrænset:

  • 1 spil: 5.000 DKK
  • 3 spil: 12.500 DKK
  • 5 spil: 19.500 DKK

 

Tilkøbsmuligheder