DigiCulture - Copenhagen Game Lab

DigiCulture

SPILLETS TEMAER

  • Teamsamarbejde i virtuelle arbejdsfællesskaber
  • Normer og kultur i et digitalt arbejdsmiljø
  • Trivslen blandt kollegaer i spredte teams

OM SPILLET

DigiCulture er til teams, som fysisk arbejder hver for sig, enten fordi ens kollegaer arbejder hjemmefra eller måske fra et helt andet sted i verden – I spiller derfor også hver for sig.  

 

Med DigiCulture får I skabt en dialog i jeres team om, hvordan I bedst muligt kan få det virtuelle arbejdsfællesskab til at fungere. 

 

Spillet rummer flere dilemmaer samt refleksionsøvelser omkring normer og kultur, som I formentlig allerede kan genkende fra jeres arbejdsdag. I løbet af spillet lærer I jeres kollegaer bedre at kende ved at blive klogere på, hvordan de vil tackle virkelighedsnære dilemmaer samt ved at svare på refleksionsøvelser med fokus på jeres eget team. 

 

Jeres team kan bruge DigiCulture som et dialogværktøj, der hjælper med at få italesæt svære emner, og emner der ikke typisk bliver talt ordentligt om i det daglige. Det skal gerne hjælpe jeres team til at få skabt et bedre digitalt arbejdsmiljø, hvor trivslen for hver enkel kollega kommer i betragtning. 

FAGLIGT FUNDAMENT

DigiCulture er udviklet ud fra et behov om at få skabt bedre rammer for arbejdsmiljøet i et virtuelt arbejdsfællesskab til nye og eksisterende teams. Spillet skal give en bedre forståelse for jeres eksisterende kultur samtidig med at spillets øvelser kan skabe grundlag for nye aftaler. Spillet er udviklet med teoretisk inspiration fra området samt på baggrund af konkrete input fra flere forskellige organisationer med et aktuelt behov for DigiCulture.

 

DigiCulture
DigiCulture
DigiCulture

PRAKTISK

DigiCulture er udviklet i en webapp, og jeres interne facilitator kan sørge for, at I logger ind og spiller.

 

Spillets målgruppe er teams og deres ledere, men er også udviklet som et værktøj til onboardingprocesser.

 

Der bliver indsamlet anonymiseret data undervejs, så det er muligt at få et samlet indblik i, hvordan hele organisationen forholder sig til de konkrete reflektioner.

Deltagerantal:
3-10 deltagere. Der kan afvikles flere spil simultant.
Varighed:
Ca. 90 min. inkl. debrief
Sprog:
Dansk
Målgruppe:
Teams der arbejder spredt
Download produktark
PRØV GRATIS

Der er mulighed for at afprøve DigiCulture, så I kan opleve, hvad spillet kan. Kontakt os eller bliv kontaktet for at høre nærmere om muligheden.

LEJ ET SPIL / BOOK EVENT

Er I interesseret i at bruge DigiCulture til et bestemt formål eller går I med tankerne om et event, hvor spillet kan bruges, så kontakt os eller bliv kontaktet vedrørende et tilbud.

Læs mere
PRISER

4 afviklinger: 3.500 kr (licens i 3 mdr.)
20 afviklinger: 9.800 kr (licens i 1 år)
Ubegrænset brug: 14.800 kr (licens pr. år)
Alle priser er ekskl. moms.

Kontakt os