Den Sidste Tid - Læringsspil om tværfagligt samarbejde i palliative forløb

Den Sidste Tid

SPILLETS TEMAER

  • Give borgere og pårørende bedst mulig livskvalitet i palliative forløb
  • Styrker tværprofessionelt samarbejde
  • Hjælper til at håndtere faglige dilemmaer i “den sidste tid”

OM SPILLET

Den Sidste Tid er et brætspil, der fokuserer på de svære dilemmaer, som sundhedspersonalet står i, når borgere overgår til palliative forløb. Et godt forløb forudsætter et godt samarbejde mellem forskellige fagpersoner, den syge borger og de pårørende. I løbet af spillet skal deltagerne samarbejde om at give borgeren den bedst mulige afsked med livet. Spillet engagerer deltagerne i fagrelevante diskussioner, når de sammen skal tage stilling til typiske dilemmaer i pleje og behandling af døende. Dilemmaerne bevæger sig i krydsfeltet mellem kliniske og etiske spørgsmål, hvilket giver anledning til refleksion til egen praksik. Disse refleksioner giver anledning til at aftale praksisser fremadrettet, for at lette en ellers kompleks og svært faglig udfordring.

FAGLIGT FUNDAMENT

Den Sidste Tid er udviklet i forbindelse med et hjemmedødsprojekt i Roskilde Kommune og er kommet til verden i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Sjællands Universitetshospital og Almen Praksis i Roskilde. Spillet er skabt ud fra et behov for at skabe et fælles fundament på tværs af fagligheder, når det kommer til palliative forløb.

Læringsspil om palliative forløb
Læringsspil om palliative forløb
Læringsspil om palliative forløb

PRAKTISK

Spillet er selvinstruerende og kan bruges af en intern eller ekstern konsulent på mono- og tværfaglige temadage, kurser, undervisningsforløb o.l.

Deltagerantal:
3-6 deltagere. Der kan afvikles flere spil simultant.
Varighed:
ca. 60 minutter
Sprog:
Dansk
Målgruppe:
Sundhedsfagligt personale
Download produktark
FÅ GRATIS DEMO

Der er mulighed for at afprøve Den Sidste Tid, så I kan opleve, hvad spillet kan. Bliv kontaktet for at høre nærmere og aftal en demo med en af vores facilitatorer.

BOOK EVENT

Giv din temadag eller dit faglige arrangement et spændende twist med Den Sidste Tid. Vi kommer ud til jer og afholder en spilworkshop til det antal personer, I ønsker.

Læs mere
PRISER

1 spil: 3.500 kr

3 spil: 8.400 kr

Alle spil er ekskl. moms

Kontakt os