Klasserumsspil.dk

På Klasserumsspil.dk kan du se et udvalg af en særlig type semi-digitale spil, vi har udviklet til brug i folkeskolen. Hvert spil rummer materiale til et undervisningsforløb, hvor der både er opgaver i spillet såvel som i klasseværelset.

Spillene er udviklet til forskellige fag og emner, og hvert spil er opdelt i flere kapitler, der hver tager en dobbeltlektion at gennemføre.

Spillene ligger til fri gennemsyn på klasserumsspil.dk. Men hvis du er lærer og gerne vil afvikle et spilforløb med dine elever, kræver det en licens. Licensen koster 1.400 kr. for alle spil og gælder et helt år for alle skolens elever.

Hvorfor bruge spil til skoleundervisning?

Spil kan rigtig mange gode ting, når det kommer til undervisning. Mange lærere har dog også mindre gode erfaringer med spil, der ikke i tilstrækkelig grad tog højde for de krav og vilkår, der gælder i en undervisningskontekst.

Når vi i Copenhagen Game Lab udvikler spil til folkeskolen, fokuserer vi altid på at skabe spilbaserede undervisningsforløb, der inddrager læreren som en central ressource. På den måde sikrer vi, at spillene løfter elevernes engagement, uden at vi går ned på fagligheden.