Salgs- og Leveringsbetingelser

Copenhagen Game Lab ApS (CVR 36419970)

Betingelser sidst opdateret d. 26.05.21 

Indledning
Det er muligt at foretage køb hos Copenhagen Game Lab (herefter CGL) enten via vores webshop og køb med betalingskort eller via faktura & bankoverførsel.

Vores salgs- og leveringsbetingelser er derfor opdelt i to afsnit, hvor afsnit 1 “Køb via webshop” gælder alle køb, som bliver foretaget online via et betalingskort. Afsnit 2 “Øvrige køb” gælder køb foretaget via faktura & bankoverførsel. 

Afsnit 1: Køb via webshop

Betalingsbetingelser for fysiske varer
Når du bestiller en fysisk vare hos CGL, sender vi en ordrebekræftelse til dig som kunde, hvorefter din ordre pakkes og sendes af sted. Indeholder din ordre bestillingsvarer, vil disse blive sendt hurtigst muligt efter vi modtager dem på lager. Pengene vil blive trukket fra kundes kort, når varerne afsendes fra vores lager. Alle priser er inkl. moms.

Betalingsbetingelser for digitale varer
Når du bestiller en digital vare hos CGL, sender vi en ordrebekræftelse til dig som kunde, hvorefter din licens vil blive aktiveret. Pengene vil blive trukket fra kundes kort, når vi har afsendt en mail med login, der giver adgang til varen. Alle priser er inkl. moms.

Leveringstidspunkt og fragt for fysiske varer
Levering af varer fra CGL anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle ordre bestilt igennem CGL sendes med PostNord eller GLS, hvis ikke andet er anført under produktvisningen. Varerne sendes indenfor 3-4 hverdage efter ordreafgivelse, hvis ikke andet er anført. Der tages forbehold evt. ferie- og helligdagsperioder.
Levering vil normalt ske indenfor 1 – 2 hverdage efter varen er overdraget til den valgte fragtmetode. I særlige tilfælde vil der blive benyttet andre fragtløsninger, eks. ved levering udenfor Danmark, hvilket kan resultere i en længere leveringstid. Oplyste leveringstidspunkter er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer overgår til køber når fortrydelsesretten, efter 14 dage fra modtagelsen, udløber. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer køber sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra købers side.

Det anbefales at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader anbefales returneret i original emballage.

Reklamation
Der er 2 års reklamationsret. Eventuelle fejl eller mangler ved varer leveret fra CGL skal indgives indenfor 2 måneder, fra fejlen eller manglen er konstateret. Det er kundens pligt at angive og påvise, hvordan fejlen og manglen kommer til udtryk. Hvis kunden opdager en fejl, skal denne rette henvendelse til CGL. Kunden kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 måneder efter varen er leveret til kunden. Kunden kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er urimelig eller medføre uforholdsmæssige store omkostninger for CGL. 

Fortrydelsesret
Kunden har 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag, kunden modtager varen. Fortrydes købet skal CGL underrettes herom senest 14 dage efter den dag, kunden får varen i hænde. Kunden har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget, hvilket også er gældende for den emballage og folie, der er på varen. Kunden afholder selv de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.
Returnering af en vare anbefales at ske via den samme fragtleverandør, som har leveret varen. Ved ønske om fortrydelse bedes du skrive direkte til CGL om nærmere info.

Kupon- og rabatkoder
Vi udsteder med jævne mellemrum kuponkoder, der enten giver en procentuel rabat eller en rabat i DKK. Der kan maksimalt bruges en (1 stk.) kode pr. køb – og denne kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampanger. Ved forsøg på at omgå dette vil ordren blive annulleret.

Værneting
I tilfælde af søgsmål mellem kunden og CGL er det aftalt, at retten i København skal være rette værneting.

————————————————————————————————————————-

Afsnit 2: Øvrige køb
Nedenstående betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og CGL.

Eventuelle ændringer eller tilføjelser til aftalegrundlaget skal for at være bindende aftales skriftligt mellem parterne.

Tilbuds gyldighed
Medmindre andet fremgår, af det af CGL fremsendte tilbud, er tilbuddet gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Herefter betragtes tilbuddet som bortfaldet i sin helhed, og kunden kan ikke støtte ret herpå̊.

Betaling med faktura/EAN-nummer
Medmindre andet følger af en udstedt ordrebekræftelse eller faktura, gælder følgende betalingsbetingelser for de af CGL leverede ydelser:

  • 50% af ydelsessummen netto kontant 8 dage fra ordrebekræftelse
  • 50% af ydelsessummen netto kontant 8 dage fra leverancen. Ved flere leverancer forfalder det fulde udestående beløb på dagen for sidste leverance.

Projekter
Flere forbundne aktiviteter med en samlet sum på over kr. 50.000, med mindre andet er skriftligt aftalt:
1. rate på ⅓ af projektsummen netto kontant 8 dage fra ordrebekræftelse,
2. rate på ⅓ af projektsummen netto kontant 8 dage fra projektstart eller første delleverance
3. og sidste rate på ⅓ af projektsummen netto kontant 8 dage fra sidste leverances sidste dag.

Transportomkostninger
Kunden dækker samtlige transportomkostninger, som CGL afholder i forbindelse med gennemførelse af et arrangement/opgave for kunden med mindre andet er skriftligt aftalt. Kørsel i egen bil afregnes efter statens takster. Eventuelle broudgifter, færge samt udgifter til offentlig transport, parkering og/eller taxa dækkes af kunden. Omkostninger til fly tur/retur samt udgifter til eventuel overnatning, såfremt arrangementet/opgaven ikke muliggør ud– og hjemrejse samme dag, dækkes af kunden i henhold til særskilt aftale, der skal indgås inden arrangementet/opgaven gennemføres.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer overgår til køber når fortrydelsesretten, efter 14 dage fra modtagelsen, udløber. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer køber sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra købers side.

Det anbefales at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader anbefales returneret i original emballage.

Reklamation
Der er 2 års reklamationsret – gælder dog ikke specialfremstillede varer. Eventuelle fejl eller mangler ved varer leveret fra CGL skal indgives indenfor 2 måneder, fra fejlen eller manglen er konstateret. Det er kundens pligt at angive og påvise, hvordan fejlen og manglen kommer til udtryk. Hvis kunden opdager en fejl, skal denne rette henvendelse til CGL. Kunden kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 måneder efter varen er leveret til kunden. Kunden kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er urimelig eller medføre uforholdsmæssige store omkostninger for CGL.

Fortrydelsesret
Kunden har 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag, kunden modtager varen. Fortrydes købet skal CGL underrettes herom senest 14 dage efter den dag, kunden får varen i hænde. Kunden har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget, hvilket også er gældende for den emballage og folie, der er på varen. Kunden afholder selv de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.
Returnering af en vare anbefales at ske via den samme fragtleverandør, som har leveret varen. Ved ønske om fortrydelse bedes du skrive direkte til CGL om nærmere info.

Afbestilling og flytning af arrangement
Ved afbestilling af et arrangement/opgave fra kundens side gælder følgende:

Ved afbestilling opkræves 10 % af honoraret.

Ved afbestilling senere end 90 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 20 % af honoraret. Ved afbestilling senere end 60 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 50 % af honorar et. Ved afbestilling senere end 30 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 75 % af honoraret. Ved afbestilling senere end 15 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 100 % af honoraret.

Flytning
Ved flytning af arrangementet senere end 45 dage før arrangementets gennemførelse, er CGL berettiget til at opkræve 25% af honoraret i administration. Ved flytning af arrangementet senere end 30 dage før arrangementets gennemførelse, er CGL berettiget til at opkræve 50% af honoraret i administration. Ved flytning af arrangementet senere end 15 dage før arrangementets gennemførelse, er CGL berettiget til at opkræve 75% af honoraret i administration.

Leverance
CGL leverer det aftalte arrangement/opgave, jf. ordrebekræftelsen og evt. opgavebriefing. Kunden skal sikre, at det nødvendige og aftalte udstyr er til rådighed og velfungerende. Såfremt arrangementet ikke kan gennemføres pga. manglende eller defekt udstyr refunderes arrangementet ikke.

Forsinket betaling
Ved forsinket betaling påløber der morarenter på 12% pro anno. Hertil kommer rykkergebyr på kr. 150, – pr. rykker. Herudover bortfalder alle rabatter og særlige priser ved fremsendelse af 2. rykker.

Sygdom
Såfremt workshoplederen/ oplægsholderen/ konsulenten fra CGL bliver syg og ikke kan gennemføre det planlagte arrangement/opgave den pågældende dag, forpligter CGL sig til at gennemføre arrangementet/ opgaven senest 3 måneder efter den oprindeligt planlagte dato. Ingen af parterne kan i den forbindelse rette krav mod hinanden.

Underleverandører
CGL kan frit benytte underleverandører til udførelse af CGL’s ydelser med mindre det er skriftligt aftalt, at en bestemt workshopleder/ oplægsholder/ konsulent løser opgaven. CGL indestår for sine underleverandører på samme måde som for egne forhold.

Ansvar
CGL er ikke ansvarlige for kundens eventuelle skader eller tab i det tilfælde, skaden eller tabet kan henføres til force majeure-lignende tilstande. Herudover kan CGL alene pålægges ansvar for udførelsen af et arrangement/opgave i henhold til dansk rets almindelige regler herom.

Rettigheder
Kunden må ikke uden skriftlig samtykke fra CGL distribuere CGL’s materiale herunder powerpoints, handouts og andre deltagermaterialer til andre end kundens ansatte samt deltagere ved arrangementet.

Værneting
I tilfælde af søgsmål mellem kunden og CGL er det aftalt, at retten i København skal være rette værneting.