Spilshop

Vores spil gør det muligt for jer at opbygge jeres egen kapacitet. Spillene er selvinstruerende og kræver ikke, at I har været på kursus eller bruger mange timer på forberedelse. I stedet for at hyre en konsulent én gang får I et konsulentværktøj, I kan få gavn af igen og igen.

PÅ FORKANT

PÅ FORKANT er et spil til medarbejdere og ledere om hvordan stress opstår, og hvordan det kan forebygges.

Teamleader

Teamleader er et spil om at være teamleder. Spillet skaber et realistisk simuleret miljø, hvor spillerne træner deres lederevner og diskuterer faglige problemstillinger.

Innoculture

Innoculture er en semidigital business simulation om innovationsledelse. Spillet giver deltagerne et fælles overblik over, hvordan de kan øge deres organisations innovationsevne.

Væddeløbet

Væddeløbet er et processpil til interessent- og borgerinddragelse i forbindelse med strategi- og politikudviklingsprocesser.

Care By Food

CareByFood er et spil om, hvordan man hjælper småtspisende syge og ældre med at overkomme deres barrierer for at få den rette ernæring.

Den Sidste Tid

Den Sidste Tid er et spil om palliation og tværprofessionelt samarbejde. Spillet handler om at forbedre livskvaliteten for borgere i terminale forløb.

Tradeoff

Tradeoff spillet simulerer en nattevagt hvor en ung læge løbende skal træffe valg om behandling og undersøgelse af patienterne.

Decision Point

Decision Point er et spil om patientsikkerhed og crew resource management. Spillet simulerer en travl vagt og kan både spilles af læger og sygeplejersker, individuelt eller sammen.

Fællesskabet

Fællesskabet er et spil om inklusion i folkeskolen. Spillet giver lærere og pædagoger mulighed for at bygge bro mellem teori og praksis og diskutere faglige udfordringer med Inklusion.

Kontakt os

"Vi er altid klar til at tale spil, adfærdsændring og læring"

Kontakt os

Du skal blot udfylde formularen herunder.

Så kontakter vi dig - helt uforpligtende.

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os.

flying-letter