Projektum

Udviklet til Vejle Kommune

Udfordring

Innovation, projektudvikling og entreprenørskab kommet på skoleskemaet i flere kommuner landet over. Blandt andet for at fremme børn og unges demokratiske dannelse, medborgerskab og ansvar i samfundet, og selvfølgelig så de også kan træne deres innovationsevner.

Men alt det med innovation og projektudvikling kan virke stort og uoverskueligt at starte op – også for de mest innovationstrænede voksne. Så hvordan lærer vi børn og unge, hvad skal der til for at udvikle projekter i sit lokalområde, så vi får et bedre lokalmiljø, de har lyst til at blive boende i?

Innovationsspil til børn Projektum

Løsning

Løsningen blev brætspillet Projektum, hvor børn og unge i 6. – 7. klasser sammen sætter projekter i gang for at udvikle sit lokalområde.

Her spiller de som tre elever fra en lokal skole, der har fået idéen til et projekt og lægger herefter planer for at føre projektet ud i livet. Spillerne skal samarbejde mod spillet for i fællesskab at træffe beslutninger om, hvordan de vil håndtere projektet. I slutningen af spillet bliver elevernes projekt vurderet på deres kreativitet, det praktiske og opbakningen, projektet har fået.

Projektum bygger på DIN-modellen, hvor innovation og projektudvikling er inddelt i de seksfaser; innovationsrummet, front end, konceptudvikling, udvikling, implementering og udrulning. Modellen hjælper med at give bedre og mere innovative processer og resultater, der faktisk har mulighed for at blive implementeret.

Resultat

Projektum blev færdigudviklet og lanceret i starten af 2022. Vejle Kommune bruger spillet til at øge børn og unges procesforståelse og vise dem, at det kræver en fælles indsats at komme godt i mål med et projekt, og at de sagtens selv kan tage det første skridt.

Innovation til børn Projektum