Under Angreb

Udviklet til Forsvarets Efterretningstjeneste

Udfordring

FE’s Center for Cybersikkerhed oplever at små og mellemstore virksomheder finder det vanskeligt at omsætte FE’s trusselsvurderinger til konkrete handlingsplaner. De ønskede et spil, der kunne hjælpe ledergrupper med at forstå vigtigheden af cybersikkerhed og hjælpe dem i gang med arbejdet.

Under Angreb
Under Angreb

Løsning

Under Angreb fører spillerne gennem to år i en fiktiv virksomhed med trusselsanalyse, sårbarhedsanalyse, handlingsplaner og reaktioner på angreb. Cybersikkerhed er et meget teknisk emne, men spillet gør det overskueligt og operationelt og afrundes med at deltagerne tager de første skridt i retning af deres egen handlingsplan.

Resultat

Spillet er tiltænkt en nøglerolle i Center for Cybersikkerheds øgede civile rådgivning. De første workshops har været vellykkede, og andre dele af forsvaret har givet udtryk for, at de gerne vil have os til at versionere spillet til deres områder.

Under Angreb