Dinodyst - En digital museumsoplevelse - Copenhagen Game Lab

Dinodyst

Udviklet til Statens Naturhistoriske Museum

UDFORDRINGEN

DINODYST skulle være et nytænkende bud på den klassiske museumsskattejagt med det formål at give museumsgæsterne lyst til at udforske udstillingen, og samtidig give anledning til at kigge på de udstillede genstande på nye måder. Et meget vigtigt udgangspunkt var, at spillet ikke må tage opmærksomheden væk fra udstillingen, men derimod skal skabe et større engagement hos gæsterne, der hjælper museet med en bedre formidling. Spillet skulle desuden udvikles til både at kunne bruges af skoleklasser og almindelige gæster.

Læringsspil til naturhistorisk museum
Digitalt læringsspil til naturhistorisk museum

LØSNINGEN

Man tilgår DINODYST fra sin smartphones browser og dyster om at komme højest op på dagens highscore-liste. Web-app’en guider gæsterne rundt i udtillingen, og i hvert rum er der nye spørgsmål at dyste om. Nogle er simple multiple choice-spørgsmål, mens det andre gange gælder om at sortere i kategorier, sætte ting i rækkefølge eller bruge færrest hints til at finde svaret. Spørgsmålene er udviklet i samarbejde med museets kuratorer, og et fællestræk er at man skal observere og interagere med de udstillede genstande for at finde det rigtige svar. Det er altså ikke nok bare at læse udstillingens tekster, men i stedet skal man tænke og overveje hypoteser – lidt som en rigtig dinoforsker.

RESULTATET

DINODYST er en fast del af museets udstilling Dinosaureres Konge. I forlængelse af projektet blev der desuden udviklet en tilpasset version af spillet til Botanisk Have, som har fået navnet PLANTEDYSTEN. Et visuelt meget anderledes spil, men den grundlæggende tilgang med at opleve, observere og ræsonnere er den samme. Spillene blev på kort tid populære, og sidenhen er der udviklet yderligere to spil med navnene “EVOLUTIONSDYSTEN” og “DYREDYSTEN” til andre af museets udstillinger.

Digitalt læringsspil til naturhistorisk museum

Kontakt os