Forebyg tvang i psykiatrien - Copenhagen Game Lab

FLASHPOINT

Udviklet til Region Syddanmark

UDFORDRINGEN

Som led i Region Syddanmarks arbejde med at reducere tvang i psykiatrien, efterspurgte de en løsning, hvor deltagerne blev undervist i forebyggelse og deeskalering af konflikter, men som også fungerede som et socialt samlingspunkt.

Læringsspil om at forebygge tvang i psykiatrien
Læringsspil om at forebygge tvang i psykiatrien

LØSNINGEN

Flashpoint er et selvinstruerende brætspil, hvor deltagerne skal forebygge og deeskalere patientkonflikter ved hjælp af forskellige interventioner. Ved at begrænse de tilgængelige interventioner tvinger spillet deltagerne til at diskutere alternative strategier, hvilket ikke gøres lettere, når der opstår ”menneskelige fejl” og andre benspænd.

RESULTATET

Spillet er blevet en kæmpe succes. Det oprindelige oplag er firedoblet, og spillet bruges i dag i alle landets regioner og på mange uddannelser. Flashpoint har også vundet en pris for sin innovative tilgang til et ellers svært emne ved en større international kongres for psykiatri.

Spillet kan bestilles gennem Region Syddanmark. Skriv til giva@rsyd.dk

Læringsspil om at forebygge tvang i psykiatrien

Kontakt os