Immune Patrol - Læringsspil om vacciner - Copenhagen Game Lab

Immune Patrol

Udviklet til WHO

UDFORDRINGEN

WHO ville have et spil der ikke bare kunne lære eleverne om immunforsvaret og vacciner, men som også tog højde for læringsmål for skoler i hele Europa. Samtidig skulle spillet leve op til WHOs høje standarder for videnskabelig korrekthed og evidensbaseret information.

Immune patrol

LØSNINGEN

IMMUNE PATROL er et semidigitalt klasserumsspil, der træner eleverne i “scientific literacy” med immunitet og vaccination som case. I spillet skal eleverne arbejde sammen i grupper og forsvare deres avatar mod angreb fra smitsomme sygdomme. Som i andre af vores klasserumsspil får grupperne point ved at løse opgaver ude i klasserummet. Derefter skal de så bruges til at booste immunforsvaret. Opgaverne kan være at bygge en model af en celle fra immunforsvaret, at lave teater om vaccinationer, teste spredning af sygdomme i en virtuel simulator eller meget andet.

RESULTATET

IMMUNE PATROL er blevet testet i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og WHO i Danmark og Ukraine. Og som noget ret exceptionelt er det blevet testet i en version både med og uden spilelementer for at kunne sammenligne de to. Studiet er stadig i gang, men de første resultater tyder på, at spilelementerne gør en positiv forskel i forhold til mere traditionel klasseundervisning.

Digitalt læringsspil om vacciner

Kontakt os