Turbovækst - Læringsspil til 9. klasse fysik - Copenhagen Game Lab

Turbovækst

Udviklet til LIFE

UDFORDRINGEN

LIFE laver undervisningspakker om naturvidenskab. De efterspurgte et digitalt læringsspil til deres pakke om katalyse, kunstgødning og fødevareproduktion. Spillet skulle rumme materiale til et 5-ugers forløb, og det skulle udvikles i tæt samarbejde med fageksperter fra LIFE.

digitalt læringsspil om fødevareproduktion
Turbovækst byg ammoniakanlæg

LØSNINGEN

I TURBOVÆKST arbejder eleverne sammen i grupper og skal udbygge fødevareproduktionen i hver deres fiktive land. Det kræver tiltag indenfor omlægning af landbrug, produktion og anvendelse af gødning, samt adfærdkampagner. Alle tiltagene koster mange penge. Penge til at købe tiltag tjener eleverne ved at løse opgaver. Det kan være digitale opgaver indlejret i spillet, eller opgaver som evalueres af læreren – for eksempel fysikforsøg eller fremlæggelser.

RESULTATET

TURBOVÆKST kan nu bestilles som en del af LIFEs undervisningspakke med samme navn. Spillet har været testet ekstensivt i skoleklasser over hele landet, og er blevet meget godt modtaget. Vii har blandt andet oplevet elever som ringede til deres gruppe fra et sportsstævne for at have indflydelse på hvilke udviklinger, de skulle købe til gruppens land.

 

Bestil TURBOVÆKST her.

Turbovækst landebygger

Kontakt os