Digitalt undervisningsmateriale - Waste Miners - Copenhagen Game Lab

Waste Miners

Udviklet til Argo

Udfordringen

Skrald og affaldssortering? Det er ikke noget, der ligger de fleste børn på sinde. Energiselskabet Argo havde imidlertid en ambition om at få langt flere klasser til at besøge deres genbrugsstationer og forbrændingsanlæg. De manglede bare et interessant og engagerende materiale, der kunne introducere emnet i børnehøjde.

Digitalt undervisningsforløb klasserumsspil
Digitalt klasserumsspil om affald

Løsningen

I klasserumsspillet Waste Miners er eleverne klaner i en post-apokalyptisk verden, hvor der ikke er andet end skrald tilbage. 

 

Spillet tager udgangspunkt i praktiske opgaver, hvor eleverne bl.a. skal lave energi ved at designe en forbrændingsovn, bygge et miljørigtigt hus, og meget mere. Alle aktiviteter giver eleverne ressourcer i spillet, som de kan opbygge deres base med.

 

Læreren er en aktiv del af spillet, og fungerer som facilitator og tovholder, samtidig med at hun hjælper og bedømmer elevernes projekter.

Resultatet

Der er blevet taget rigtigt godt imod Waste Miners, og Argo har sat gang i en udrulning på tværs af deres ni ejerkommuner.

 

Spillet møder børnene i øjenhøjde, og samtidig med at eleverne bliver del af en sjov og spændende historie, får de indsigt i en række pointer om cirkulær økonomi og pointen i at affaldssortere. 

 

Spillet er frit tilgængeligt på www.klasserumsspil.dk.

Digitalt undervisningsmateriale om affald og genanvendelse

Kontakt os