Spilbaseret undervisning om bæredygtig udvikling

Igen får læringsspil lov til at vise sit værd, når elever på mellemtrinnet tilbydes en spændende og engagerende måde at lære om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene er allerede en del af undervisningen i folkeskolen, men da emnet har en enorm stor spændvidde, er der stor efterspørgsel på materialer blandt lærerne.

“En bedre verden”

I 2015 vedtog man FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. De 17 verdensmål sætter ord på, hvordan vi skal sætte ind, både på et individuelt og et kollektivt niveau, for at kunne komme de største klimamæssige, sociale og økonomiske problemer til livs. Det skal gerne ende i, at de 17 verdensmål bliver den naturlige tilgang til bæredygtig udvikling. Men for at komme derhen, skal der oplyses, informeres og indlæres på mange niveauer. Her kommer Copenhagen Game Lab ind i billedet. Vi gør nemlig det, vi er bedst til; vi laver læringsspil. Et stærkt fagligt indhold er essentielt i vores læringsspil, og derfor har vi allieret os med Verdens Bedste Nyheder. De er nemlig en stor kilde til viden om både verdensmålene, men også hvordan det rent faktisk går ude i verden. Det er der kommet spilforløbet “En bedre verden” ud af.

Spilbaseret undervisning; ikke et computerspil

Både lærere og elever kan glæde sig til at gå i dybden med globale udfordringer i “En bedre verden”, som er endnu et af Copenhagen Game Lab’s  klasserumsspil. I spilforløbet møder eleverne temaer såsom fattigdom, klimaudfordringer og ulighed mellem køn. De inddeles i mindre grupper som hver især skal opbygge deres eget fiktive land og derved træffe beslutninger om økonomi, bæredygtighed og socialpolitik. Eleverne agerer taskforce og skal vælge hvilke verdensmål, de vil kæmpe for. Det er spilbaseret undervisningsmateriale, hvor læreren har en central rolle i undervisningsforløbet. Narrativet foregår online, men selve undervisningen er fysiske opgaver i klasseværelset. Dette koncept fungerer rigtig godt, da der er en spændende storyline, samtidig med at eleverne lærer kernefagligt stof. Læring gennem spil og leg er populært i undervisningssammenhæng, da læring simpelthen indlejres bedre, når det er erfaret, fremfor blot fortalt.

Børnene skal lære, at det er et kollektivt ansvar

Målet med at skabe dette spilforløb var at lave sjovt og engagerende undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i konkrete lande og konkrete problemstillinger. Det handler også om at bringe verdensmålene i spil overfor eleverne på en måde, hvor man ikke peger fingre af ‘dem i syd’.  I stedet erkender man, at problemerne gælder over hele kloden. Måske slås vi ikke med præcis de samme udfordringer, men der er også mange, som vi har tilfælles. Et godt eksempel på et fælles problem, som børnene nemt kan forholde sig til, er problematikken omkring plast i naturen og i verdenshavene. Der er fx mange gode eksempler på upcycling i fattige lande, som kan bruges i et kreativt og spændende undervisningsforløb om genbrug.

I en dansk kontekst er det også nærliggende at tale om ansvarligt forbrug og produktion. Der kan vi ikke skyde skylden på naboen, men må tage ansvar for os selv. Derudover bliver taget fat i begreber såsom fattigdom og ulighed mellem køn, som noget, der ikke kun eksisterer i udviklingslande, men også findes herhjemme. Undervisningsforløbet fordrer nemlig, at man i høj grad dropper illusionen om “dem og os” og tænker verdensmålene som et fælles globalt ansvar. 

Kvalitetsundervisning til fri afbenyttelse

Ved at samarbejde med Verdens Bedste Nyheder, har vi sikret os, at indholdet af undervisningen er af høj kvalitet. Samtidig har det værdien af, at vores model for klasserumsspil er udviklet af lærere til lærere. Dette gør didaktikken højst anvendelig. Som alle vores andre klasserumsspil, ligger “En bedre verden” gratis tilgængeligt til brug i undervisningen. Et spilforløb tager 5 dobbeltlektioner og retter sig mod 4.-6. klassetrin. Det kan findes på klasserumsspil.dk, samt på verdenstimen.dk – så det handler bare om at gå i gang. 

“En bedre verden” er skabt af Copenhagen Game Lab i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder. Det er finansieret af Danidas Oplysningspulje.