Digitale undervisningsforløb til folkeskolen

I Copenhagen Game Lab har vi et unikt udvalg af klasserumsspil, som er udviklet i krydsfeltet mellem digitale og analoge universer. Det seneste skud på stammen er udviklet til Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor vi skruer tiden 7000 år tilbage. I “Ertebølleklanerne” er eleverne stenalderjægere, der skal lære naturforståelse i et historisk perspektiv. Læringsspillet guider dem igennem forskellige tværfaglige øvelser – både ved computeren og ude i det fri.

 

Kernefaglig undervisning i spilform

Klasserumsspil er den overordnede titel på en række forskellige digitale læringsspil, som er udviklet til brug i undervisningen i folkeskolen. Læringsspillene er multimodale, hvilket betyder at de foregår både digitalt og i klasseværelset i form af fysiske opgaver. Eksempelvis inddrager “Ertebølleklanerne” både læsning, fremlæggelse, fysiske aktiviteter og skriftlige opgaver. Derudover er alle læringsspillene bygget op om et sjovt og engagerende narrativ. Dette gør det spændende for eleverne at kaste sig over udfordringerne.

 

En fysisk dimension i et digitalt læringsspil

Som spiludviklere er vi helt oppe at ringe over at opleve, hvordan digitale læringsspil sagtens kan rumme en fysisk dimension. I “Ertebølleklanerne” er man – som navnet også antyder – inddelt i klaner og skal finde sig en ny boplads. Selve bopladsen bygger man i det digitale univers, men den flint (læringsspillets digitale valuta), som man skal bruge til at bygge med, optjener man ved de øvelser, som man laver fysisk. Man skal bl.a. bygge våben og bære ild ude i naturen, samt lave nogle skriftlige opgaver undervejs. Lærerne bliver klædt på til at bære narrativet med udenfor klasselokalet og evaluere børnenes fysiske produkter. Derefter inddrage det i det digitale univers med en digital belønning. Narrativet og spildynamikken sikrer at det digitale og fysiske bliver bundet sammen og at opgaver i både ude- og klasserum opleves motiverende.

 

Leg og læring

Der er mange fordele ved at bruge spilbaseret læring i folkeskolen som supplement til undervisningen. Forskning dokumenterer at læring bliver indlejret i kroppen på en helt anden måde, når man erfarer og oplever, fremfor at få noget fortalt. Et anderledes undervisningsforløb giver også anledning til ændring af magtstrukturer i klasserne, da der efterspørges andre kompetencer end i de normale undervisningsrammer.

 

Bliv NaturligVis

Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund er gået sammen i projektet, Bliv NaturligVis, der skal hjælpe børn til at udvikle deres naturforståelse gennem undervisningsmaterialer om natur, jagt og lystfiskeri. Ved at lave et læringsspil om emnet, får man en ny indgangsvinkel til naturforståelse, hvor der er plads til kreativitet, faglighed og indlevelse i undervisningen. Projektet rummer flere undervisningsmaterialer og har også et frivilligkorps med ca 120 frivillige jægere og lystfiskere, som gerne tager ud på skoler og deler deres naturfaglige viden. Læs mere på www.blivnaturligvis.dk

 

“Ertebølleklanerne”, samt resten af vores klasserumsspil, er gratis tilgængelige på www.klasserumsspil.dk