Læringsspil som omkostningsfri træningszone

Når man arbejder indenfor luftfart, er der ikke råd til at lave fejl; nogensinde. Netop derfor foregår træning i simulatorer eller som en simuleret virkelighed, hvor man har plads til at kunne lære. Indenfor luftfartstræning er der fokus på to forskellige felter; den tekniske træning, som er flyvefærdigheder, teknisk kunnen osv., samt den ikke-tekniske træning, som ikke er lige så målbar som de konkrete flyvefærdigheder, da det handler om kommunikationsveje, krisehåndtering mm.

Søren Seindal Agner, stifter af AEROTEAM, har mere end 30 års erfaring inden for luftfart; både som pilot og som kabinebesætning. I de sidste 12 år har han været dedikeret til at undervise besætningsmedlemmer i blandt andet samarbejde og kommunikation – specielt i forhold til krisesituationer. Han har – i samarbejde med Copenhagen Game Lab – udviklet læringsspillet, MAYDAY, da han manglede et effektivt læringsmateriale om bl.a. flysikkerhed og krisekommunikation.

 

Ideen til et aktivt læringsmateriale

Som underviser oplevede Søren, at det var svært at få klasserumsundervisningen til at blive konkret nok til at tage med ud i cockpittet, hvis der blev draget på mere almene gruppeøvelser og kommunikationsværktøjer. Samarbejde, beslutningstagen, ledelse og kommunikation kan ikke tillæres, uden at man får mulighed for at praktisere det. Som pilot eller besætningsmedlem er man vant til at arbejde i simulatorer for at vedligeholde de tekniske færdigheder, så hvorfor ikke også simulere de ikke-tekniske færdigheder? Sådan opstod ideen og motivationen til at udvikle læringsspillet, MAYDAY. Ved at bruge læringsspillet bliver kurset aktivt, da deltagerne selv er med til at skabe indholdet af undervisningen. Læringsspillet giver en platform til at træne noget, som de bruger til daglig – og det er ikke noget, som de ellers ville kunne lære i et klasselokale.

 

Adfærdsmarkører viser hvor der skal sættes ind

I MAYDAY bruges de tekniske færdigheder til at træne de ikke-tekniske færdigheder, og det er lige netop derfor, at læringsspillet virker.  Som instruktør observerer man, hvordan luftfartspersonalet forholder sig til de enkelte opgaver, og da læringsspillet er lavet så virkelighedsnært som muligt, så kan man ikke skjule, hvordan man tænker eller vil handle i en given situation. Helt konkret vurderer Søren deltagerne ud fra forskellige adfærdsmarkører. Der er forskellige grader af god eller dårlig adfærd; eksempelvis at en deltager spørger, men uden at lytte. Det kan også være at man lytter, men ikke svarer. Disse adfærdsmarkører kommer markant til syne, når det kommer til samarbejde. Derfor bliver læringsspillet et effektivt værktøj til at spotte, om der er problemer med kommunikationsveje eller håndtering af kriser. Adfærdsmønstrene blive blotlagt, og det gør læringsplatformen utrolig effektiv.

 

Stor succes – også i udlandet

Søren har haft stor succes med udviklingen af MAYDAY, som nu er udkommet i tre forskellige udgaver og bliver brugt mange steder i Europa. MAYDAY er gået hen og blevet mere end bare et læringsspil; der er også en metode at træne luftfartspersonale. Læs mere om AEROTEAM og MAYDAY.