fb-pixel

FÅ UDVIKLET ET LÆRINGSSPIL

Copenhagen Game Lab er førende indenfor udvikling af skræddersyede læringsspil. Vi arbejder med mange forskellige emner og spilformater, og vi udvikler både analoge og digitale spil, alt efter hvad situationen kalder på.

Vi inddrager altid vores kunder i nært udviklingen af såvel spilkoncept som -indhold, og vi er derfor i stand til at udvikle spil af meget høj standard om selv ganske komplekse emner. 

Gå på opdagelse i vores cases nedenfor, og kontakt os gerne for en uforpligtende snak.

 

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER
Case Game Sortering
 • Alle
 • ANALOG
 • DIGITAL
 • HR / Kompetenceudvikling
 • Sundhedssektor
 • Uddannelse / Børn & unge
5 BIG BETS
5 BIG BETS er et brætspil udviklet for Topdanmark, der muliggør diskussion og skaber en ramme så strategi bliver håndgribelig for medarbejderne.
Læs mere
CULTURE STUFF
CULTURE STUFF er et brætspil om kulturmøde og kulturforståelse, der skal kickstarte samtaler mellem nye internationale studerende på DTU.
Læs mere
KOM I MÅL
KOM I MÅL er et digitalt spilbaseret dialogværktøj, der skal motivere kursister på AVU til at fastholde og fortsætte deres uddannelse.
Læs mere
Redningsmissionen
Nyt læringsforløb bygget op omkring et semidigitalt brætspil, udviklet for Videnskabsklubben
Læs mere
Unit Cost Game
Kompleks business simulation om optimering af produktions- enheders rentabilitet, udviklet for Novo Nordisk.
Læs mere
Marsbasen
MARSBASEN er et semidigitalt klasserumsspil, som rummer hele pensum for Fysik C i gymnasiet.
Læs mere
MAZEOUT
MAZEOUT er et digitalt spil til patienter med spiseforstyrelse.
Læs mere
ASK & LIV
ASK & LIV er et tabletspil der gør det nemt, sjovt og lærerigt for pædagoger at tage de største børnehavebørn med ud i naturen.
Læs mere
MAYDAY
MAYDAY-serien består af tre digitale træningsspil til fly- og kabinepersonale, med det formål at forbedre flysikkerheden.
Læs mere
BDO Business Game
BDO Business Game er et digitalt klasserumsspil, designet til at giver erhvervsgymnasieelever øjnene op for revisorfaget og BDO som en spændende karrierevej.
Læs mere
PLANTEDYSTEN
PLANTEDYSTEN er et quizspil, som skal skabe større engagement og mere læring ved besøg i Botanisk Have.
Læs mere
BUILD A BABY
I spillet skal man 'bygge' en baby ud af udvalgte gener og udsætte den for livet. Målet er at lære folkeskolens store klasser om kræft, genetik og arvelighed.
Læs mere
Diabetes på tværs
DIABETES PÅ TVÆRS er et simulationsbrætspil om de udfordringer, der opstår, når patienter med type 2 diabetes skifter fra en sektor af sundhedsvæsenet til en anden.
Læs mere
DOMSTOLSDYSTEN
Test din viden om retssamfundet med dette quizspil udviklet for Domstolsstyrelsen ifm. den europæiske dag for ret og retfærdighed.
Læs mere
En Bedre Verden
EN BEDRE VERDEN er et semidigitalt klasserumsspil om fattigdom, klimaudfordringer og lighed mellem kønnene målrettet 4-6. klasse.
Læs mere
Euro Academy
Euro Academy er en læringsplatform udviklet til VUC Storstrøm, hvor lærere og kursister kan skabe deres egne spilbaserede undervisningsforløb.
Læs mere
Dinodyst
DINODYST er et digitalt formidlingsspil udviklet til udstillingen "Dinosaurernes Konge" på Statens Naturhistoriske Museum.
Læs mere
FLASHPOINT
Flashpoint er et simulationsbrætspil om forebyggelse af tvang i psykiatrien, udviklet for Region Syddanmark
Læs mere
Immune Patrol
IMMUNE PATROL er et semidigitalt klasserumsspil om immunforsvaret, sygdomme og vacciner målrettet 4-6. klasse. Det er udviklet til og i samarbejde med WHO.
Læs mere
Job i Spil
JOB I SPIL er et mobilspil, som skal hjælpe svage jobsøgende til at blive mere afklarede om fremtidige muligheder for kompetenceudvikling og karriereveje.
Læs mere
JobSPILLET
JobSPILLET er et simulationsbrætspil, som blev udviklet til at forberede jobcenter-lederteams på at implementere den nye beskæftigelsesreform i 2014.
Læs mere
Kids Uni
KIDS UNI GAME er et læringsspil til tablets, målrettet kinesiske preschoolers, der skal lære engelsk.
Læs mere
VIA SPILLET
VIA spillet er et strategiimplementeringsspil, udviklet for revisionshuset BDO.
Læs mere
Waste Miners
Waste Miners er et semidigitalt klasserumsspil om affaldssortering og cirkulær økonomi, som bruges i Natur/Teknologi i 4.-9. klassetrin.
Læs mere
Mayday
Mayday er et simulationsbrætspil, der træner piloter og kabinepersonale i kommunikation, ledelse og beslutningstagen – såkaldt non-technical skills.
Læs mere
Solum
SOLUM er et brætspil om ensomhed, venskab og fællesskaber. Det er designet til at hjælpe unge med særlige behov, og de personer, som støtter dem.
Læs mere
Fremtiden på spil
Fremtiden på spil er et simulationskortspil, som kan spilles i 8.-9. klasserne for at nedbryde fordomme om erhvervsuddannelser og få flere til at vælge den vej.
Læs mere
Stop Identitetstyven
STOP IDENTITETSTYVEN er et dialogskabende brætspil om identitetstyveri, og hvordan man forebygger det.
Læs mere
Turbovækst
TURBOVÆKST er et semidigitalt klasserumsspil om katalysatorer og fødevareproduktion til 9. klasse. Det er udviklet til Novo Nordisk Fondens læringsenhed, LIFE.
Læs mere
Luksus
Luksus er et simulationsbrætspil, der på en sjov og karikeret måde starter en dialog om gældsspiraler og personøkonomi blandt unge mennesker.
Læs mere
Luksus II
For at gøre eleverne endnu dygtigere til at håndtere deres privatøkonomi, lavede vi Luksus II, som er en digital opfølgning til brætspillet, Luksus.
Læs mere
Under angreb
Under angreb er et simulationsbrætspil om cybersikkerhed, udviklet for Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed
Læs mere
Upcoming
I museumsspillet UPCOMING skal du skabe dit eget band og følge det på vejen mod toppen.
Læs mere
Orange Leder
Orange Leder er et simulationsbrætspil, der er designet til at styrke lederkompetencerne blandt de frivillige ledere på Roskilde Festival.
Læs mere
Børneliv
Børneliv er designet til at støtte faglige dialoger i daginstitutioner på tværs af personale, forældre og ledere.
Læs mere
Historierollespil
Historierollespil en serie af små rollespil med udgangspunkt i tre nedslag i Danmarkshistorien; Industrialiseringen, Grundloven i 1915 og Besættelsen.
Læs mere
Byen
Byen er et rollespil om forhandlingsteknikker, magtanalyse og forandringer med udgangspunkt i FNs verdensmål.
Læs mere

Læringsspil som organisationsudviklingsværktøj

Hvorfor bruger flere og flere organisationer en spilbaseret tilgang til at udvikle organisationen på tværs af fagligheder, ledelsesniveauer og afdelinger? 

Den måske vigtigste grund til dette er en mere udbredt erkendelse af at oplevelses- og erfaringsbaseret læring giver et dybere og mere varigt indtryk end andenhånds læring fra fx en bog eller en foredragsholder. Læringsspil og simulationer er specialdesignede oplevelser af ‘det nye’ der skal læres. Derfor er spil et ideelt redskab til at omsætte teoretisk og abstrakt viden til en relaterbar og praktisk viden.

Spilbaseret læring er aktiverende og involverende. De fleste lærer mere ved at få lov til at prøve sig selv af og sætte egne ord på et emne, end hvis de får det fortalt. Som deltager i et læringsspil befinder man sig konstant i zonen for nærmeste læring. Man afprøver og udforsker, og risikerer ikke at blive talt over hovedet af sig selv. I stedet får man formuleret et vidensfelt ud fra ens eget erfaringsgrundlag og med ens eget sprog. Dette giver en højere transfer value end fx et oplæg, hvor en oplægsholder taler ud fra sin fagspecifikke viden og erfaringer, og derfor muligvis rammer forbi, da modtagerne ikke har samme referencepunkter, som foredragsholderen har.

Læs mere

Læringsspil i forbindelse med forandringsprocesser
Forandringsprocesser giver altid modstand i en organisation. Meget af denne modstand er typisk funderet i en diffus uvished om, hvad der egentlig skal ske, og en bekymring for, hvad forandringerne kommer til at betyde for en selv i praksis.

Hvis man nu har mulighed for at skabe en simuleret virkelighed, der giver deltagerne overblik over hvad det nye kommer til at betyde ift. handlemuligheder og potentielle konsekvenser, så er det muligt at gøre overgangen fra de gamle arbejdsgange til de nye mere smidig. Gennem en digital eller analog business simulation eller læringsspil, kan man give medarbejdere og ledelseslag et oplevet erfaringsgrundlag, der kan give dem et større ejerskab over processen.

Et læringsspil faciliterer samtidig en demokratisk læringsproces, hvor alle kan deltage på lige fod, og det er op til den enkelte at definere for sig selv, hvad der er vigtigt for ham eller hende. Samtidig får deltagerne en engagerende og fælles oplevelse, der inviterer til social læring og derved fungerer som optimalt grundlag for at rykke ved kulturer, mindset og fordomme.

Logistiske og økonomiske fordele ved at bruge læringsspil

Læringsspil kan designes mere eller mindre selvinstruerende, så udrulningen ikke kræver eksterne konsulenter eller særligt trænede eller certificerede facilitatorer. Det koster (næsten) ikke andet end deltagernes tid og den kaffe de drikker, at afholde seminarer og involverende workshops rundt omkring i organisationen. Samtidig vil de ledere og nøglemedarbejdere der har spillet med ud, blive committet yderligere og få lettere ved at videreformidle deres budskaber. Derved kan man ved at benytte et læringsspil som formidlingsplatform skabe engagement og buy-in ude i de fjerneste afkroge af organisationen, uden at det koster spidsen af en jetjager.

Indtænkes et læringsspil som en del af et kursusforløb, vil det også kunne udlånes til kursisterne mellem moduler, som får besked på at spille det med deres kolleger hjemme i deres egne organisationer eller afdelinger. Når de så kommer tilbage på næste modul, vidensdeler kursisterne med hinanden om deres erfaringer med at spille spillet med deres kolleger. På den måde kommer læringsspillet til at understøtte en meget konkret snak om udfordringerne ved at implementere de nye metoder i praksis.

I Copenhagen Game Lab sværger vi til selvinstruerende læringsspil, dvs. at spillereglerne introducerer sig selv gradvist i løbet af spillet. Det er noget, som vi har optimeret og specialiseret os i gennem de sidste 7 år. Vi laver læringsspil, hvor afviklerens rolle er at være fagperson og/eller leder og ikke behøver at tage på kursus forinden. Vores erfaring er at sådanne læringsspil er langt lettere at ’tage ned fra hylden’ og dermed i praksis bliver benyttet langt mere og dermed har en langt større impact.

Udbyttet af en business simulation eller et læringsspil

 1. Deltagerne får et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad de nye krav og vilkår kommer til at betyde for den enkelte.
 2. Deltagerne får lov at prøve sig selv af i forhold til ’det nye’ og nå til deres egne erkendelser, uden at der er skæbner og karrierer på spil.
 3. Deltagerne lærer af og med hinanden og flytter sig som gruppe.
 4. Deltagerne får overblik over sammenhænge, processer, handlemuligheder, og får en bedre forståelse for andre aktørers perspektiver.
 5. Deltagerne oplever en undervisningsform, som er dokumenteret mere effektiv, aktiverende og engagerende end læring gennem at blive fortalt.

Kontakt Copenhagen Game Lab ApS 

Vil du vide mere om læringsspil og spiludvikling, så kontakt Henning Grubb Basballe, Adm. direktør, på +45 2633 3026 eller henning@cphgamelab.dk

Indkøbskurv

Ingen varer i kurven.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram