Skræddersyede spil

Et skræddersyet læringsspil kan fx bruges til at implementere en ny forretningsstrategi. Eller til at understøtte kultur- og adfærdsændring. Eller formidle kompleks viden til både børn og voksne.

Vi definerer sammen spillets lærings- og procesmål, og herudfra opstår udvikles det overordnede spildesign. I er med hele vejen gennem designprocessen, så vi sikrer, at spillets faglighed er spot on.

Vi har designet en lang række spil, som vi tager afsæt i, når vi udvikler nye spil. Derfor kan vi garanteret designe et spil til jer, uden at det koster en hel bondegård.

Gå på opdagelse i vores showcases nedenfor.

Læringsspil som organisationsudviklingsværktøj

Unit Cost GameDen måske vigtigste grund til dette er en mere udbredt erkendelse af at oplevelses- og erfaringsbaseret læring giver et dybere og mere varigt indtryk end andenhånds læring fra fx en bog eller en foredragsholder. Læringsspil og simulationer er specialdesignede oplevelser af ‘det nye’ der skal læres. Derfor er spil et ideelt redskab til at omsætte teoretisk og abstrakt viden til en relaterbar og praktisk viden.

Spilbaseret læring er aktiverende og involverende. De fleste lærer mere ved at få lov til at prøve sig selv af og sætte egne ord på et emne, end hvis de får det fortalt. Som deltager i et læringsspil befinder man sig konstant i zonen for nærmeste læring. Man afprøver og udforsker, og risikerer ikke at blive talt over hovedet af sig selv. I stedet får man formuleret et vidensfelt ud fra ens eget erfaringsgrundlag og med ens eget sprog. Dette giver en højere transfer value end fx et oplæg, hvor en oplægsholder taler ud fra sin fagspecifikke viden og erfaringer, og derfor muligvis rammer forbi, da modtagerne ikke har samme referencepunkter, som foredragsholderen har.

 

 

JobspilletLæringsspil i forbindelse med forandringsprocesser
Forandringsprocesser giver altid modstand i en organisation. Meget af denne modstand er typisk funderet i en diffus uvished om, hvad der egentlig skal ske, og en bekymring for, hvad forandringerne kommer til at betyde for en selv i praksis.

Hvis man nu har mulighed for at skabe en simuleret virkelighed, der giver deltagerne overblik over hvad det nye kommer til at betyde ift. handlemuligheder og potentielle konsekvenser, så er det muligt at gøre overgangen fra de gamle arbejdsgange til de nye mere smidig. Gennem en digital eller analog business simulation eller læringsspil, kan man give medarbejdere og ledelseslag et oplevet erfaringsgrundlag, der kan give dem et større ejerskab over processen.

Et læringsspil faciliterer samtidig en demokratisk læringsproces, hvor alle kan deltage på lige fod, og det er op til den enkelte at definere for sig selv, hvad der er vigtigt for ham eller hende. Samtidig får deltagerne en engagerende og fælles oplevelse, der inviterer til social læring og derved fungerer som optimalt grundlag for at rykke ved kulturer, mindset og fordomme.

 

Logistiske og økonomiske fordele ved at bruge læringsspilMarsbasen

Læringsspil kan designes mere eller mindre selvinstruerende, så udrulningen ikke kræver eksterne konsulenter eller særligt trænede eller certificerede facilitatorer. Det koster (næsten) ikke andet end deltagernes tid og den kaffe de drikker, at afholde seminarer og involverende workshops rundt omkring i organisationen. Samtidig vil de ledere og nøglemedarbejdere der har spillet med ud, blive committet yderligere og få lettere ved at videreformidle deres budskaber. Derved kan man ved at benytte et læringsspil som formidlingsplatform skabe engagement og buy-in ude i de fjerneste afkroge af organisationen, uden at det koster spidsen af en jetjager.

Indtænkes et læringsspil som en del af et kursusforløb, vil det også kunne udlånes til kursisterne mellem moduler, som får besked på at spille det med deres kolleger hjemme i deres egne organisationer eller afdelinger. Når de så kommer tilbage på næste modul, vidensdeler kursisterne med hinanden om deres erfaringer med at spille spillet med deres kolleger. På den måde kommer læringsspillet til at understøtte en meget konkret snak om udfordringerne ved at implementere de nye metoder i praksis.

I Copenhagen Game Lab sværger vi til selvinstruerende læringsspil, dvs. at spillereglerne introducerer sig selv gradvist i løbet af spillet. Det er noget, som vi har optimeret og specialiseret os i siden 2014. Vi laver læringsspil, hvor afviklerens rolle er at være fagperson og/eller leder og ikke behøver at tage på kursus forinden. Vores erfaring er at sådanne læringsspil er langt lettere at ’tage ned fra hylden’ og dermed i praksis bliver benyttet langt mere og dermed har en langt større impact.

RedningsmissionenUdbyttet af en business simulation eller et læringsspil

1) Deltagerne får et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad de nye krav og vilkår kommer til at betyde for den enkelte.

2) Deltagerne får lov at prøve sig selv af i forhold til ’det nye’ og nå til deres egne erkendelser, uden at der er skæbner og karrierer på spil.

3) Deltagerne lærer af og med hinanden og flytter sig som gruppe.

4) Deltagerne får overblik over sammenhænge, processer, handlemuligheder, og får en bedre forståelse for andre aktørers perspektiver.

5) Deltagerne oplever en undervisningsform, som er dokumenteret mere effektiv, aktiverende og engagerende end læring gennem at blive fortalt.

Kontakt Copenhagen Game Lab ApS

Vil du vide mere om læringsspil og spiludvikling, så kontakt Henning Grubb Basballe, Adm. direktør, på +45 2633 3026 eller henning@cphgamelab.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Vores nyhedsbrev udkommer ca. 8 gange årligt og er din måde at blive inviteret ind i vores læringsspilsverden

Når du tilmelder dig, giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbrev. Se privatlivspolitik.