Styrk deltagernes læring med simulationsspil på traditonelle konferencer

Alle der har deltaget i en konference ved, hvor stor betydning det har, at man som deltager, får noget med hjem, så konferencen ikke bare bliver et pusterum med god mad og søde kollegaer. Konferencen skal gerne give anledning til ny viden, ny læring, nye relationer, nye kompetencer og for at det skal lykkes skal arrangørerne være på dupperne. Erfaringerne viser, at det særligt sidst på dagen kan være svært for deltagerne at holde fokus et oplæg, hvis er begrænset involvering af deltagerne.

 

Meningsfuld deltagerinvolvering

Er nemlig nøglen til at skabe en god konference. Og det kan selvfølgelig ske på mange forskellige måder. En mulighed er at lave hele konferencen baseret på simulationsspil. Det virker og er super fedt. En anden mulighed er at bruge simulationsspil på noget af konferencen og her er det oplagt at bruge den sidste del af dagen med spil, hvor energiniveauet typisk er dalende og derfor kan der i særlig grad være behov for en høj grad af deltagerinvolvering for at skabe det bedste afsæt for læring.

Hvorfor virker det?

At simulationsspil virker i konferencesammenhæng skyldes, at vi som mennesker hellere vil være en aktiv del af læringen i stedet for at være passive tilskuere på en såkaldt læringsarena, hvor der ikke finder ikke ret meget læring sted. Herudover er der også et par andre gode grunde, der listes her:

  1. Vi lærer bedst ved at gøre vores egne erfaringer: “Learning by doing”. Læring er ikke noget man får fortalt. Læring er en erkendelse, der foregår inde i hovedet.
  2. Spil er en anderledes måde at organisere vidensdeling på. Spillet sørger for, at alle får taletid, og at deltagerne får udnyttet hinandens viden og erfaringer maksimalt. Flere tænker nemlig bedre end en. Når spillet er forbi, sidder deltagerne tilbage med en række fælles erfaringer.
  3. Læringsspil er designede oplevelser, der formidler det, der skal læres på en måde, hvor det er let at gå til. Når ressourcer og handlemuligheder bliver til point og hi-scores, eller brikker og kort på et spillebræt, bliver sammenhængene straks lettere at overskue. Deltagerne får overblikket.
  4. Nogle elsker at leve sig ind i spillets verden, og forestille sig, at de er en anden. Andre kan lide at gennemskue sammenhænge og lægge strategier. Og endelig er der selvfølgelig dem, der bare vil vinde for enhver pris! Alle kan de dog blive enige om, at spil er medrivende og skaber engagement og motivation.
  5. Det kræver ofte relativt lidt forberedelse at afvikle et spil. Det eneste der skal gøres, er at læse vejledningen, og så er spillet klar til at give effektiv læring i timevis. Hvad enten spillet downloades fra internettet, eller det købes i en kasse, er det garant for en god og lærerig oplevelse.