Stressforebyggelse

Stress er en folkesygdom. Det kan have katastrofale følger på individplan, men også for din virksomhed eller organisation, hvis dine medarbejdere går ned med stress. Stress er noget, der skal tages alvorligt – og så skal det tages i opløbet, inden det er for sent.

Hvis stress bliver en kronisk tilstand, kan det have store helbredsmæssige konsekvenser. Derfor er stressforebyggelse i virksomheder – og i livet – ekstremt vigtigt. Medarbejdertrivsel går hånd i hånd med virksomhedens effektivitet, så det kan betale sig at investere i stressforebyggende tankegange og metoder.

Forebyggelse af stress i virksomheder

Den bedste forebyggelse af stress er at have fokus på et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere kan komme til lederen med små og store problematikker. Og så handler det i høj grad om ikke at overbebyrde medarbejdere over længere perioder. I nogle tilfælde reagerer man på stress alt for sent, og ofte først når medarbejderne allerede er sygemeldt med stress.

Det er altså vigtigt at have et proaktivt beredskab – og det kræver blandt andet, at både ledere og medarbejder får en konkret værktøjskasse, som de kan hive frem og bruge af, hvis de går igennem en særlig stressende periode. Det kan blandt andet gøres ved at holde jævnlige kurser og møder om stresshåndtering.

Håndtering og forebyggelse af stress med læringsspil

At kunne håndtere stress korrekt er en af de mest vitale opgaver i organisationsledelsen. Der findes en del værktøjer og redskaber til stressforebyggelse. Både som privatperson men også som virksomhed. Et at de vigtigste elementer er at skabe et rum, hvor dialog, sparring og åbenhed mellem kolleger og ledere kan få lov at blomstre. Det kan du gennem læringsspil!

Det er forskelligt fra ansat til ansat, hvor stresstærsklerne ligger – og hvordan adfærden er under stress – alt efter de forskellige situationer medarbejderne bliver sat i. Det er vigtigt, at man på virksomhedsplan løbende giver viden om stress og formidler metoder til håndtering af stressen.

Men én ting er vidensdeling og foredrag om stress – for mange stressforebyggende tiltag henvender sig udelukkende til ledere, eller viden til enkeltpersoner. Men stress skal også kunne håndteres på gruppeniveau – og her er blandt andet læringsspil en rigtigt god og proaktiv måde at åbne for dialog og sparring mellem medarbejderne.

Desuden skal der også løbende arbejdes på balancen mellem krav, forventninger og ressourcer – og det skal formidles præcist. En måde hvorpå man kan komme nærmere medarbejdernes individuelle stresstærskler er gennem skræddersyede læringsspil. Hos Copenhagen Game Lab er vi specialiseret i at udvikle og skræddersy spil, der kan hjælpe med stresshåndteringen i netop jeres virksomhed.

Fordi stress er en ret abstrakt og ikke så håndgribelig en størrelse, kan det være en specielt god idé at sørge for, at dine medarbejdere har en god værktøjskasse, som de kan tage med sig. 

Læringsspillet På Forkant er udviklet ud fra IGLO-modellen. IGLO står for individ, gruppe, ledelse og organisation. Både spillet – og modellen – har et stort fokus på at klæde arbejdspladsen på til at kunne håndtere stress, men også give et overblik over arbejdspladsens samlede arbejde med stressforebyggelse.

Her kigges der mere konkret ind i de mange forskellige niveauer der findes i organisationen, så man kan få et indblik i, hvilke dele der skal forbedres med hensyn til trivsel for at mindske stress. Fordi stress findes nemlig ikke kun ét sted, men i et samspil mellem individet, gruppen (teamet), ledelsen og organisationen. Hvis der er en ubalance og udfordringer, så kan det fremskynde stress i virksomheden.

Med et spil som På Forkant kan de enkelte medarbejdere lære om deres individuelle og hinandens grænser og balancen mellem ressourcer og behov. På den måde kan det være lettere i fremtiden at tilpasse udfordringerne, som virksomheden står overfor uden at presse og overbebyrde medarbejderne. I sidste ende vil et spil som På Forkant åbne for en sund dialog om stress og grænser – og det kan være med til at aftabuisere, at stress er for de “svage”.

Et skræddersyet læringsspil kan i indsatsen for at minimere stress også styrke medarbejdertrivslen – og omvendt.  Her kan det være oplagt at bruge læringsspil i forbindelse med teambuilding og teamudvikling, så medarbejderne kan komme nærmere hinanden og lære hinandens styrker og svagheder – og dermed blive et endnu stærkere team, som kan modstå udfordringer såsom stress.

Skab en stressforebyggende kultur

En effektiv og holistisk forebyggelse af stress kræver en indsats på alle områder af arbejdslivet.  Det kan også være, at der skal arbejdes på at udvikle det psykiske arbejdsmiljø gennem fx teambuilding og teamudvikling, hvor teamet kan styrkes til at være mere modstandsdygtige over for stress – og skabe et rum for dialog og gode snakke. 

Der er også andre måder, du kan styrke trivslen på arbejdet og synergien mellem de ansatte og lederne, som kan lægge nogle af grundstenene for håndtering og forebyggelse af stress – som kan være med til at skabe et fælles sprog, hvor signaler på stress kan læses og snakkes om. 

God stressforebyggelse er en investering i din virksomhed og dine medarbejderes fremtid. For hvis stress opstår hos blot én person, kan det langsomt gennemsyre organisationskulturen. Du har altså ikke råd til at lade være med at skabe en stressforebyggende kultur.

Ikke blot vil fokus på et stressforebyggende miljø gavne de ansatte, så vil fokuset også være med til at fastholde medarbejdere og skabe loyalitet – det vil i sidste ende gøre det lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.